Presovana espresso kafa, pakovana u zaštićenoj atmosferi.

Kategorije: kapsule